Revision

Revision bygger förtroende mellan marknadens aktörer och skapar förutsättningar för goda affärer. Revisionens främsta uppgift är att kvalitetssäkra företagens ekonomiska information till marknaden samt ägarna. Detta gäller oavsett om det handlar om en mindre affärsrörelse eller en aktör med hela världen som marknad.

 

Vi utför revisioner. Företrädesvis för ägarledda företag.

Skatt

PlusRevisions revisorer är kompetenta inom alla vanligt förekommande skatteområden. Vårt kunnande kan spara dig och ditt företag stora belopp och därmed bidra till en förbättrad lönsamhet.

 

Vi har kompetens inom:

 • Skatter för ägarledda företag
 • Köp och försäljning av företag
 • Individbeskattning
 • Rådgivning och biträde vid skatterevision
 • Mervärdesskattefrågor

Rådgivning

PlusRevision har stor kompetens när det gäller finansiell och kommersiell rådgivning. Vi hjälper företag vid transaktioner, kvalificerad redovisning och rapportering. Vi bistår med att identifiera och hantera risker i företagets affärsverksamhet för att säkerställa dess långsiktiga utveckling.

 

Vi erbjuder aktiv rådgivning inom:

 • Redovisningsfrågor
 • Bokslut, årsredovisningar och koncernredovisningar
 • Omstruktureringar
 • Generationsskiften
 • Biträde vid myndighetskontakter
 • Förvärv och försäljning av företag samt företagsvärderingar
 • Obeståndsärenden

Adress:

SUNDSESPLANADEN 2

824 32 Hudiksvall

Gävleborgs län